Engelska bedömningsuppgift

Nästa vecka har vi bedömningsuppgift i engelska. 5c: onsdag. 5b: torsdag

Det kommer bestå av olika delar och vara anpassat efter olika elevers förutsättningar. Det alla ska träna på är de glosor man haft i Unit 1. Det kan man göra genom att skriva av orden, översätta texter eller göra uppgifter i boken.

Unit 1 Homes, A. Our House, B. Match the kitchen, C. A house fit for a Queen.

inför v.47

I svenska fortsätter vårt arbete med läsförståelse och ordförråd. Läxan till nästa vecka är utdelad.

I engelska arbetar vi vidare med Coraline. Nästa vecka ser vi sista delen. Den är väldigt spännande nu! I boken är det A house fit for a Queen som gäller. Läxan finns i ett separat inlägg. Påminner om provet vecka 48.

På no´n skriver eleverna om sin Framtidsresa, det är ett kul sätt att kombinera berättande text med ämnet teknik.

So´n har handlat om judendomen. Vi har läst och svarat på frågor. Malin har haft genomgång.

Trevlig helg!

 

Glosor till 21/11

on a scale – i skala
replicas – kopior
for instance – till exempel
four-poster bed – himmelssäng
the best of its kind – det bästa i sitt slag
tiny – pyttesmå
library – bibliotek
writers – författare
works – fungerar

Vecka 46

Hej alla då var vi igång igen.

I SO fortsätter vi med religion och judendomen där vi har tittat på den judiska historien och ska nu arbeta med hur man lever som jude.

I svenska fortsätter vi vårt arbete med läsförståelse och ordspråk.

Mån:

Tis: 5c- simning

Ons: Läsläxan

Tor: 5b -simning 5b-Eng glosor

Fre: 5b och 5c-tabelltest

Glosor till v.46 och prov v.48

Glosor till v. 46

castle – slott
famous – berömd, känd
tourist attraction – turistattraktion
almost – nästan
build – bygga
built – byggde
doll’s house – dockhus

Prov v. 48

Provet kommer att vara på de glosor som ingår i Unit 1. Vi har gått igenom hur provet kommer att vara uppbyggt och hur eleverna kan tänka när de repeterar sina kunskaper.