Välkomna till vt-18!

Hej!

Även om våren just nu känns långt borta så är den här enligt vår planering 🙂 Vi kommer få lite ny personal i arbetslaget. Bifogar info från rektor (Rättelse:det ska vara en ändrad arbetsledarorganisation för öst och nord)

När det gäller oss så kommer vi att börja äta i klassrummet. Det är på prov och utifrån önskemål från eleverna. Vi hoppas att detta ska skapa ett lugn kring matsituationen. Det blir även en del ändringar i barnens dagliga schema.

Utskick Vårdnadshavare januari 2018